งานร้อยท่อพีวีซี


งานร้อยท่อพีวีซี เชื่อมในท่อ (มีท่อทองแดงอยู่ข้างใน) เอาท่อใส่ เพื่อความคงทน(ตามความต้องการต้องลูกค้า)
ติดต่อ คุณสมพงษ์ ไอเดียแอร์ โทร 0870833886

Advertisements

Tags:

About gadgetdd

Mr.Gadget Innovation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: